ऑनलाइन सल्लामसलत एक वकीलऑनलाइन सल्लामसलत एक वकील

काय प्रत्यक्षात मी विचारू इच्छित वकील?

तर मी थोडक्यात आणि स्पष्टपणे वर्णन समस्या स्वतः?

कोणत्या प्रकारची उत्तरे मी अपेक्षा?

तर मी ऐकून होते की पुष्टी अर्थात मला माहीत आहे का? कदाचित मी फक्त इच्छित आहे याची पुष्टी करण्यासाठी माझ्या निरागस?

मी स्वीकारण्यास तयार मत आहे की एक वकील सह एकाचवेळी नाही माझे वैयक्तिक मत काय आहे?

काय मी काय करणार आहे तेव्हा वकील सह एकाचवेळी नाही माझ्या मते समस्या आहे का?

क्लाएंट, संबोधित करण्यासाठी «वकील ऑनलाइन», मुख्यत्वे अवलंबून असते फायदे की तो प्राप्त होईल पासून सल्ला.