मुखत्यार सेवा दरमुखत्यार सेवा दर

अंतर्गत दिवस रोजगार वकील संदर्भित वेळ दरम्यान एक कॅलेंडर दिवस, तेव्हा एक वकील करते विशिष्ट सूचना प्राचार्य, पर्वा न करता प्रत्यक्ष कालावधी त्याचे काम.

तरतूद मध्ये कायदेशीर मदत वकील आठवड्याचे शेवटचे दिवस आणि सुटी, तसेच कायदेशीर मदत प्रदान संबंधित निर्गमन मध्ये एक वकील दुसर्या परिसर अदा आहे, कमी नाही जास्त रक्कम दुप्पट आहे.

तेव्हा प्रदान कायदेशीर सहाय्य संबंधित निर्गमन एक वकील दुसर्या स्थानावर पासून, भरणा, प्रवास आणि निर्वाह खर्च या प्रकरणात केला जाईल करार, पक्ष, पण जाऊ शकत नाही, पेक्षा कमी खर्च प्रत्यक्ष खर्च सल्ला आहे.