वेबसाइट मोफत कायदेशीर मदत


वेबसाइट मोफत कायदेशीर मदत

गरीब (दरडोई उत्पन्न खाली निर्वाह पातळी मध्ये स्थापन प्रदेश);

मी आणि दुसरा गट;

वृद्ध आणि अपंग लोक जिवंत थांबलेला संस्थांमध्ये सामाजिक सेवा;

मुले, अपंग मुले, अनाथ मुलांना न बाकी पालक काळजी, तसेच त्यांचे प्रतिनिधी तर ते पत्ता रेंडरींग एक मोफत कायदेशीर मदत वर प्रश्न सह कनेक्ट प्रदान आणि संरक्षण च्या कायदेशीर अधिकार आणि हितसंबंध अशा मुलांना;

त्याच्या कुटुंबातील मुलाला बाकी न पालकांचा काळजी असेल, तर ते अर्ज मोफत कायदेशीर मदत संबंधित विषयांवर स्थान एक मूल एक कुटुंब संगोपन;

तर ते अर्ज मोफत कायदेशीर मदत वर प्रश्न सह कनेक्ट प्रदान आणि संरक्षण च्या कायदेशीर अधिकार आणि हितसंबंध मुले दत्तक;

अल्पवयीन मध्ये आयोजित संस्था प्रणाली प्रतिबंध दुर्लक्ष आणि गुन्हे अल्पवयीन सेवा वाक्ये ठिकाणी हानी स्वातंत्र्य, तसेच त्यांचे प्रतिनिधी तर ते पत्ता रेंडरींग एक मोफत कायदेशीर मदत वर प्रश्न सह कनेक्ट प्रदान आणि संरक्षण च्या कायदेशीर अधिकार आणि हितसंबंध अशा अल्पवयीन;

नागरिकांना दु: ख, मानसिक विकार, तरतूद मानसिक आरोग्य, नागरिकांना ओळखले न्यायालयाने म्हणून, सामर्थ्य, आणि त्यांच्या कायदेशीर प्रतिनिधी तर ते पत्ता रेंडरींग एक मोफत कायदेशीर मदत वर प्रश्न सह कनेक्ट प्रदान आणि संरक्षण च्या कायदेशीर अधिकार आणि हितसंबंध अशा नागरिकांना;

नागरिकांना कोण होते आणीबाणीच्या परिस्थितीत, हानी, गमावले गृहनिर्माण, पूर्णपणे गमावले किंवा अंशतः, इतर मालमत्ता नुकसान दस्तऐवज; पती, पालक, मुले बळी संकटे आणि व्यक्ती कोण होते त्यांना अवलंबून;

नागरिकांना, जे आहेत देशी लोकांना ठिकाणी पारंपारिक राहण्याचा आणि पारंपारिक आर्थिक उपक्रम देशी अल्पसंख्यांक, क्रास्नआयर्स्क प्रदेश, तशीच पारंपरिक जीवनशैली, व्यवस्थापकीय आणि कलाकुसर;

सदस्य कुटुंबांना सैनिक, कर्मचारी मृतदेह अंतर्गत व्यवहार, कर्मचारी सेवा अंमलबजावणी, शिक्षा, कर्मचारी राष्ट्रीय गार्ड सैन्याने ठार (मृत) कर्तव्ये कामगिरी, लष्करी सेवा (अधिकृत कर्तव्ये)